Hi

I am thmachinery_2020

โครงการ ประจำปี 2550

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 200 ตัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยเอเย่นซี เอ็นยิเนียริ่ง
2 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบระบบดูดความชื้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ซัพพอร์ท แพค
3 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรกลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟื้นฟูและซ่อมแซมเครื่องจักรกล CNC เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยไดนามิค มาสเตอร์
4 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องตัดวัสดุด้วยน้ำแรงดันสูง(Water Jet) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยแมชชีน โปรดักส์
5 โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อสนับสนุนการสร้างเครื่อง CNC 5 แกน ชนิดพิเศษ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.สแกนเนอร์ส สามมิติ (ประเทศไทย)
6 โครงการซ่อมเครื่องจักร(Retrofit) สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยไดนามิค มาสเตอร์
7 โครงการศึกษาการตลาดและการผลิตเครื่องทำแห้งเยือกแข็งสูญญากาศเพื่อนำร่องสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.เอ็น.อาร์.อินดัสตรีส์

โครงการ ประจำปี 2551

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการพัฒนาสร้างเตาเผาขยะพลาสมา (PLASMA FURNACE) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง
2 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก 1,000 กิโลกรัมต่อวัน ด้วยกระบวนการไพโรโลซิส กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ครีเอท อินโนเวชั่น
3 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องย่อยขยะและวัสดุเหลือใช้ขนาด 100 ตัน ต่อวัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.รอยัลมอเตอร์เวอร์ค
4 โครงการซ่อมเครื่องจักร (Retrofit) : การเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมไทยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2551 การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ (Productivity) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยเอเย่นซี, บจก.แมชีนเนอร์รี่ เอ็มโปเรียม 1995, บจก.เควี อิเล็กทรอนิกส์ ,บจก.ไทยเซ็นทรัล เมคคานิกส์

โครงการ ประจำปี 2552

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการสร้างเครื่องต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบถอดประกอบได้ขนาด 25 กิโลวัตต์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ราชาอีเควิปเมนท์
2 โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างเครื่องหีบปาล์มน้ำมัน ขนาดกำลังผลิตสูง 15 ตัน ทะลายต่อชั่วโมง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง
3 โครงการพัฒนาเครื่องแสกนฟันและผลิตฟันเทียม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.สแกนเนอร์ส สามมิติ (ประเทศไทย)
4 โครงการกิจกรรมฟื้นฟูประสิทธิภาพเครื่องจักรอุตสาหกรรม : การเพิ่มแผนยุทธศาสตร์  ประจำปี 2552 การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ (Productivity )" กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บจก.แมชชีนเนอร์รี่ เอ็มโปเรียม 1995
5 โครงการงานประยุกต์ใช้งานวิจัย/นวัตกรรม ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.สแกนเนอร์ส สามมิติ (ประเทศไทย)
6 โครงการพัฒนาเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชมในการผลิตผลิตภัณฑ์มะพร้าวและข้าวเพื่อเข้าสู่ระบบฮาลาล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยไดนามิค มาสเตอร์
7 โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ Open Source -ERP สำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด

โครงการ ประจำปี 2553

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรในกระบวนการเก็บเกี่ยว และรถขนถ่ายทะลายปาล์ม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไบโอ เอ็นเนอร์ยี เทค
2 โครงการวิจัยพัฒนาสร้าง INVERTER แบบ PURE SINE WAVE  ใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์  ขนาด 300 , 600 ,1000 ,3000 และ 5000วัตต์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.โซล่า พาวเวอร์ เทคโนโลยี
3 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องชงกาแฟสด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.เจ.อาร์.แอล.สยาม
4 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องคั่วกาแฟสด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทพลาสิโล
5 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องชุดหัวเผาอัจฉริยะโดยใช้เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยแมชชีน โปรดักส์
6 โครงการผลิตเครื่องชงกาแฟต้นแบบ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.เจ.อาร์.แอล.สยาม
7 โครงการนวัตกรรมผลไม้ผงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยแมชชีน โปรดักส์
8 โครงการนวัตกรรมเครื่องปลิดฝักข้าวโพด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยแมชชีน โปรดักส์

โครงการ ประจำปี 2554

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 กิจกรรมประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ การส่งเสริมนวัตกรรม อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2554 กลุ่มนวัตกรรมกระบวนการ โครงการนวัตกรรมมะพร้าวสดครบวงจร (ปาด เจาะ ผ่า สกัด ย่อย มะพร้าวสด) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก. วิศวกรรมบริการบำรุงรักษา
2 กิจกรรมประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ การส่งเสริมนวัตกรรม อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2554 กลุ่มนวัตกรรมกระบวนการโครงการผลิตไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก (2000 วัตต์) ด้วยกระบวนการแก๊สซิไฟเออร์แบบเคลื่อนที่ได้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก. เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง
3 โครงการหม้อต้มไอน้ำรักษ์ธรรมชาติจากพลังงานเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก. ฟาร์มา แอนด์ เอ็นเนอร์ยี
4 โครงการเครื่องผสมน้ำยาสำหรับเครื่องฟอกเลือก (ไตเทียม) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก. เจ อาร์ แอล สยาม
5 โครงการเครื่องล้างตัวกรองสำหรับการฟอกเลือด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก. เจ อาร์ แอล สยาม
6 โครงการเครื่องล้างถังเคมีและถังเชื้อเพลิงด้วยระบบปิด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก. อาโอบะ เทคนอส

โครงการ ประจำปี 2555

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 กิจกรรมประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาค ภายใต้โครงการ: การส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2555 โครงการเครื่องบดกาแฟสด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก. เจ อาร์ แอล สยาม
2 โครงการเครื่องทำน้ำอุ่นอินดักชั่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก. เจ อาร์ แอล สยาม
3 โครงการกาแฟสดจรยุทธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก. เจ อาร์ แอล สยาม
4 โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก. นาทวี เทคโนโลยี
5 โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2555 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย

โครงการ ประจำปี 2556

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation:NEC) สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน สมาคมเครื่องจักรกลไทย โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี
2 ฝึกอบรมหลักสูตร" การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับ AEC ครั้งที่ 1 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.สยามคอนเน็ค
3 ฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับ AEC” ครั้งที่ 2 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.สยามคอนเน็ค
4 การจัดการสร้างต้นแบบเครื่องล้างขยะพลาสติก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.วิศวกรรมบริการบำรุงรักษา
5 ระบบเกษตรกรรมความแม่นยำสูง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.อกรินโนเวท
6 โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2556 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย

โครงการ ประจำปี 2557

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปรับปรุงคุณภาพขยะพลาสติก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.วิศวกรรมบริการบำรุงรักษา
2 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจ่ายวัคซีน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.อกรินโนเวท
3 โครงการพัฒนาสร้างระบบชี้วัดปศุสัตว์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.อกรินโนเวท
4 โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ Pilz The spirit of safety กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก. เอ็นดี อิเลคทริค จำกัด
7 โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย
8 โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย

โครงการ ประจำปี 2558

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการพัฒนาสร้างรถจ่ายอาหารสำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สุกร ภายใต้โครงการ พัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
2 โครงการพัฒนาสร้างอาคารที่จอดรถอัจฉริยะแบบจอดได้หลายคัน ชนิดขนย้ายและประกอบด้วยหน่วยแยก (สะดวก-ง่ายในการรื้อถอน ขนย้ายและติดตั้ง) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท คอนสโก เอ็นเตอร์ไพรเซส  จำกัด
3 โครงการพัฒนาสร้างระบบควบคุมการจ่ายน้ำดื่มสำหรับไก่เนื้อ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
4 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องบรรจุแคปซูลกาแฟสด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท เจ.อาร์.แอล.สยาม จำกัด
5 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรกลเพื่อกระบวนการผลิตยางเตรียมพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานเอนกประสงค์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท ที.ซี.เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
6 โครงการพัฒนาสร้างโรงสีข้าวแบบครบวงจร ขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
7 โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย

โครงการ ประจำปี 2559

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการพัฒนาสร้างโครงรถบัสไฟฟ้าชนิดโมโนคอคเพื่อการผลิตภายในประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด
2 โครงการพัฒนาสร้างระบบเผากำจัดควันเพื่อธุรกิจอาหาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
3 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วนนาฬิกา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
4 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรสำหรับการผลิต PCBA ในกลุ่มธุรกิจ SME Startup Company กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
5 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อการเคลื่อนย้ายและประกอบชิ้นงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท อาร์ แอล ซี อินโนเวชั่น จำกัด
6 โครงการพัฒนาสร้างแท่นดัมพ์เคลื่อนที่ขนาดรถกระบะพร้อมสายพานลำเลียงผลปาล์ม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด
7 โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย

โครงการ ประจำปี 2560

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1  โครงการพัฒนาสร้างระบบเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุสำหรับบ้านพัก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
2 โครงการพัฒนาสร้างตู้พลังงานแสงอาทิตย์อเนกประสงค์ (Solar Panal) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท โซล่าเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
3  โครงการพัฒนาสร้างเครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็ก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท อาร์ แอล ซี อินโนเวชั่น จำกัด
4 โครงการพัฒนาสร้างกลไกกายภายบำบัดแบบเคลื่อนที่ได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
5  โครงการพัฒนาสร้างเครื่องคัดแยกแก้วบรรจุภัณฑ์ความเร็วสูง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
6  โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท การันตี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
7 โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย

โครงการ ประจำปี 2561

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1  โครงการพัฒนาสร้างเครื่องบำบัดอาการบวมน้ำเหลือง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท เจ.อาร์.แอล สยาม จำกัด
2 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปอกมะพร้าวอัจฉริยะ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท เทอร์ม เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
3 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยชีวภาพขนาดครัวเรือน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท ที.ซี.เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
4 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องสกัดสารสำคัญด้วยของเหลวสถานะวิฤติขั้นสูง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท ไทยเสกสรรค์ จำกัด
5 โครงการพัฒนาสร้างรถฆ่าเชื้อปลอดสสารเคมีสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
6 โครงการพัฒนาสร้างรถบัสไฟฟ้าชนิดโครงสร้างแบบ Monocoque ขนาดความยาว 10.5 เมตร เพื่อการผลิตภายในประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด
7 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ช่วยงานก่อสร้างแบบอัตโนมัติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
8 โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย

โครงการ ประจำปี 2562

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1  โครงการพัฒนาสร้างชุดแขนกลหุ่นยนต์แบบปรับเปลี่ยนร่างได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท แอ็ดว๊านซ์ แอนด์ไวส์ โซลูชั่น จำกัด
2 โครงการพัฒนาสร้างชุดแขนกลหุ่นยนต์แบบเดลต้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท แอ็ดว๊านซ์ แอนด์ไวส์ โซลูชั่น จำกัด
3 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์แบบคาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท ที.ซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จำกัด
4 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปรับสภาพวัสดุรองพื้นในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
5 โครงการพัฒนาสร้างคลังเก็บยาสำหรับโรงพยาบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
6 โครงการพัฒนาสร้างรถขนส่งในโรงงานและคลังสินค้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด
7  โครงการพัฒนาสร้างออกแบบเครื่องทำความสะอาดห้องเผาไหม้ภายในรถยนต์ด้วยเครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำและระบบการบริการ “ไฮโดรคลีนนิ่ง" กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
8 โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย

ผลงานโครงการของสมาคมเครื่องจักรกลไทย ตั้งแต่ ปี 2550-2562

โครงการ ประจำปี 2550

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 200 ตัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยเอเย่นซี เอ็นยิเนียริ่ง
2 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบระบบดูดความชื้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ซัพพอร์ท แพค
3 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรกลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟื้นฟูและซ่อมแซมเครื่องจักรกล CNC เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยไดนามิค มาสเตอร์
4 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องตัดวัสดุด้วยน้ำแรงดันสูง(Water Jet) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยแมชชีน โปรดักส์
5 โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อสนับสนุนการสร้างเครื่อง CNC 5 แกน ชนิดพิเศษ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.สแกนเนอร์ส สามมิติ (ประเทศไทย)
6 โครงการซ่อมเครื่องจักร(Retrofit) สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยไดนามิค มาสเตอร์
7 โครงการศึกษาการตลาดและการผลิตเครื่องทำแห้งเยือกแข็งสูญญากาศเพื่อนำร่องสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.เอ็น.อาร์.อินดัสตรีส์

โครงการ ประจำปี 2550

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 200 ตัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยเอเย่นซี เอ็นยิเนียริ่ง
2 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบระบบดูดความชื้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ซัพพอร์ท แพค
3 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรกลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟื้นฟูและซ่อมแซมเครื่องจักรกล CNC เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยไดนามิค มาสเตอร์
4 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องตัดวัสดุด้วยน้ำแรงดันสูง(Water Jet) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยแมชชีน โปรดักส์
5 โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อสนับสนุนการสร้างเครื่อง CNC 5 แกน ชนิดพิเศษ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.สแกนเนอร์ส สามมิติ (ประเทศไทย)
6 โครงการซ่อมเครื่องจักร(Retrofit) สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยไดนามิค มาสเตอร์
7 โครงการศึกษาการตลาดและการผลิตเครื่องทำแห้งเยือกแข็งสูญญากาศเพื่อนำร่องสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.เอ็น.อาร์.อินดัสตรีส์
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.

โครงการ ประจำปี 2561

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1  โครงการพัฒนาสร้างเครื่องบำบัดอาการบวมน้ำเหลือง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท เจ.อาร์.แอล สยาม จำกัด
2 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปอกมะพร้าวอัจฉริยะ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท เทอร์ม เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
3 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยชีวภาพขนาดครัวเรือน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท ที.ซี.เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
4 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องสกัดสารสำคัญด้วยของเหลวสถานะวิฤติขั้นสูง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท ไทยเสกสรรค์ จำกัด
5 โครงการพัฒนาสร้างรถฆ่าเชื้อปลอดสสารเคมีสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
6 โครงการพัฒนาสร้างรถบัสไฟฟ้าชนิดโครงสร้างแบบ Monocoque ขนาดความยาว 10.5 เมตร เพื่อการผลิตภายในประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด
7 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ช่วยงานก่อสร้างแบบอัตโนมัติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
8 โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย

โครงการ ประจำปี 2562

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1  โครงการพัฒนาสร้างชุดแขนกลหุ่นยนต์แบบปรับเปลี่ยนร่างได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท แอ็ดว๊านซ์ แอนด์ไวส์ โซลูชั่น จำกัด
2 โครงการพัฒนาสร้างชุดแขนกลหุ่นยนต์แบบเดลต้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท แอ็ดว๊านซ์ แอนด์ไวส์ โซลูชั่น จำกัด
3 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์แบบคาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท ที.ซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จำกัด
4 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปรับสภาพวัสดุรองพื้นในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
5 โครงการพัฒนาสร้างคลังเก็บยาสำหรับโรงพยาบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
6 โครงการพัฒนาสร้างรถขนส่งในโรงงานและคลังสินค้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด
7  โครงการพัฒนาสร้างออกแบบเครื่องทำความสะอาดห้องเผาไหม้ภายในรถยนต์ด้วยเครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำและระบบการบริการ “ไฮโดรคลีนนิ่ง" กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
8 โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย