Home » ประชุมหารือความร่วมมือ ระหว่าง สมาคมเครื่องจักรกลไทย และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อหารือแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่สูงและแก้ปัญหาในการทำเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกล

ประชุมหารือความร่วมมือ ระหว่าง สมาคมเครื่องจักรกลไทย และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อหารือแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่สูงและแก้ปัญหาในการทำเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกล

by thmachinery
0 comment

You may also like

สมาคมเครื่องจักรกลไทย

ข่าวสารและกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

Copyright © 2023  Thai-Machinery. All Right Reserved.