ผลงานโครงการของสมาคมเครื่องจักรกลไทยตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน

โครงการ ประจำปี 2562

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1  โครงการพัฒนาสร้างชุดแขนกลหุ่นยนต์แบบปรับเปลี่ยนร่างได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท แอ็ดว๊านซ์ แอนด์ไวส์ โซลูชั่น จำกัด
2 โครงการพัฒนาสร้างชุดแขนกลหุ่นยนต์แบบเดลต้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท แอ็ดว๊านซ์ แอนด์ไวส์ โซลูชั่น จำกัด
3 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์แบบคาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท ที.ซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จำกัด
4 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปรับสภาพวัสดุรองพื้นในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
5 โครงการพัฒนาสร้างคลังเก็บยาสำหรับโรงพยาบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
6 โครงการพัฒนาสร้างรถขนส่งในโรงงานและคลังสินค้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด  
7  โครงการพัฒนาสร้างออกแบบเครื่องทำความสะอาดห้องเผาไหม้ภายในรถยนต์ด้วยเครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำและระบบการบริการ “ไฮโดรคลีนนิ่ง" กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท อินเตอร์โกร จำกัด
8 โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย  

โครงการ ประจำปี 2561

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1  โครงการพัฒนาสร้างเครื่องบำบัดอาการบวมน้ำเหลือง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท เจ.อาร์.แอล สยาม จำกัด
2 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปอกมะพร้าวอัจฉริยะ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท เทอร์ม เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
3 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยชีวภาพขนาดครัวเรือน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท ที.ซี.เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
4 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องสกัดสารสำคัญด้วยของเหลวสถานะวิฤติขั้นสูง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท ไทยเสกสรรค์ จำกัด
5 โครงการพัฒนาสร้างรถฆ่าเชื้อปลอดสสารเคมีสำหรับฟาร์มปศุสัตว์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
6 โครงการพัฒนาสร้างรถบัสไฟฟ้าชนิดโครงสร้างแบบ Monocoque ขนาดความยาว 10.5 เมตร เพื่อการผลิตภายในประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด
7 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ช่วยงานก่อสร้างแบบอัตโนมัติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
8 โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย

โครงการ ประจำปี 2560

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1  โครงการพัฒนาสร้างระบบเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุสำหรับบ้านพัก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
2 โครงการพัฒนาสร้างตู้พลังงานแสงอาทิตย์อเนกประสงค์ (Solar Panal) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท โซล่าเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
3  โครงการพัฒนาสร้างเครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็ก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท อาร์ แอล ซี อินโนเวชั่น จำกัด
4 โครงการพัฒนาสร้างกลไกกายภายบำบัดแบบเคลื่อนที่ได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
5  โครงการพัฒนาสร้างเครื่องคัดแยกแก้วบรรจุภัณฑ์ความเร็วสูง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
6  โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท การันตี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
7 โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย

โครงการ ประจำปี 2559

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการพัฒนาสร้างโครงรถบัสไฟฟ้าชนิดโมโนคอคเพื่อการผลิตภายในประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด
2 โครงการพัฒนาสร้างระบบเผากำจัดควันเพื่อธุรกิจอาหาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
3 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วนนาฬิกา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
4 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรสำหรับการผลิต PCBA ในกลุ่มธุรกิจ SME Startup Company กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
5 โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อการเคลื่อนย้ายและประกอบชิ้นงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท อาร์ แอล ซี อินโนเวชั่น จำกัด
6 โครงการพัฒนาสร้างแท่นดัมพ์เคลื่อนที่ขนาดรถกระบะพร้อมสายพานลำเลียงผลปาล์ม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด
7 โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย

โครงการ ประจำปี 2558

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการพัฒนาสร้างรถจ่ายอาหารสำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สุกร ภายใต้โครงการ พัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
2 โครงการพัฒนาสร้างอาคารที่จอดรถอัจฉริยะแบบจอดได้หลายคัน ชนิดขนย้ายและประกอบด้วยหน่วยแยก (สะดวก-ง่ายในการรื้อถอน ขนย้ายและติดตั้ง) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท คอนสโก เอ็นเตอร์ไพรเซส  จำกัด
3 โครงการพัฒนาสร้างระบบควบคุมการจ่ายน้ำดื่มสำหรับไก่เนื้อ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
4 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องบรรจุแคปซูลกาแฟสด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท เจ.อาร์.แอล.สยาม จำกัด
5 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรกลเพื่อกระบวนการผลิตยางเตรียมพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานเอนกประสงค์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท ที.ซี.เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
6 โครงการพัฒนาสร้างโรงสีข้าวแบบครบวงจร ขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
7 โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย

โครงการ ประจำปี 2557

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปรับปรุงคุณภาพขยะพลาสติก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.วิศวกรรมบริการบำรุงรักษา
2 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจ่ายวัคซีน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.อกรินโนเวท
3 โครงการพัฒนาสร้างระบบชี้วัดปศุสัตว์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.อกรินโนเวท
4 โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ Pilz The spirit of safety กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก. เอ็นดี อิเลคทริค จำกัด
5 โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย
6 โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย

โครงการ ประจำปี 2556

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation:NEC) สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน สมาคมเครื่องจักรกลไทย โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี
2 ฝึกอบรมหลักสูตร" การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับ AEC ครั้งที่ 1 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.สยามคอนเน็ค
3 ฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับ AEC” ครั้งที่ 2 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.สยามคอนเน็ค
4 การจัดการสร้างต้นแบบเครื่องล้างขยะพลาสติก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.วิศวกรรมบริการบำรุงรักษา
5 ระบบเกษตรกรรมความแม่นยำสูง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.อกรินโนเวท
6 โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2556 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย

โครงการ ประจำปี 2555

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 กิจกรรมประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาค ภายใต้โครงการ: การส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2555 โครงการเครื่องบดกาแฟสด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก. เจ อาร์ แอล สยาม
2 โครงการเครื่องทำน้ำอุ่นอินดักชั่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก. เจ อาร์ แอล สยาม
3 โครงการกาแฟสดจรยุทธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก. เจ อาร์ แอล สยาม
4 โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก. นาทวี เทคโนโลยี
5 โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2555 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย

โครงการ ประจำปี 2554

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 กิจกรรมประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ การส่งเสริมนวัตกรรม อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2554 กลุ่มนวัตกรรมกระบวนการ โครงการนวัตกรรมมะพร้าวสดครบวงจร (ปาด เจาะ ผ่า สกัด ย่อย มะพร้าวสด) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก. วิศวกรรมบริการบำรุงรักษา
2 กิจกรรมประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ การส่งเสริมนวัตกรรม อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2554 กลุ่มนวัตกรรมกระบวนการโครงการผลิตไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก (2000 วัตต์) ด้วยกระบวนการแก๊สซิไฟเออร์แบบเคลื่อนที่ได้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก. เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง
3 โครงการหม้อต้มไอน้ำรักษ์ธรรมชาติจากพลังงานเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก. ฟาร์มา แอนด์ เอ็นเนอร์ยี
4 โครงการเครื่องผสมน้ำยาสำหรับเครื่องฟอกเลือก (ไตเทียม) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก. เจ อาร์ แอล สยาม
5 โครงการเครื่องล้างตัวกรองสำหรับการฟอกเลือด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก. เจ อาร์ แอล สยาม
6 โครงการเครื่องล้างถังเคมีและถังเชื้อเพลิงด้วยระบบปิด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก. อาโอบะ เทคนอส

โครงการ ประจำปี 2553

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรในกระบวนการเก็บเกี่ยว และรถขนถ่ายทะลายปาล์ม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไบโอ เอ็นเนอร์ยี เทค
2 โครงการวิจัยพัฒนาสร้าง INVERTER แบบ PURE SINE WAVE  ใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์  ขนาด 300 , 600 ,1000 ,3000 และ 5000วัตต์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.โซล่า พาวเวอร์ เทคโนโลยี
3 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องชงกาแฟสด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.เจ.อาร์.แอล.สยาม
4 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องคั่วกาแฟสด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทพลาสิโล
5 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องชุดหัวเผาอัจฉริยะโดยใช้เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยแมชชีน โปรดักส์
6 โครงการผลิตเครื่องชงกาแฟต้นแบบ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.เจ.อาร์.แอล.สยาม
7 โครงการนวัตกรรมผลไม้ผงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยแมชชีน โปรดักส์
8 โครงการนวัตกรรมเครื่องปลิดฝักข้าวโพด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยแมชชีน โปรดักส์

โครงการ ประจำปี 2552

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการสร้างเครื่องต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบถอดประกอบได้ขนาด 25 กิโลวัตต์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ราชาอีเควิปเมนท์
2 โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างเครื่องหีบปาล์มน้ำมัน ขนาดกำลังผลิตสูง 15 ตัน ทะลายต่อชั่วโมง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง
3 โครงการพัฒนาเครื่องแสกนฟันและผลิตฟันเทียม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.สแกนเนอร์ส สามมิติ (ประเทศไทย)
4 โครงการกิจกรรมฟื้นฟูประสิทธิภาพเครื่องจักรอุตสาหกรรม : การเพิ่มแผนยุทธศาสตร์  ประจำปี 2552 การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ (Productivity )" กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจักรกลไทย  บจก.แมชชีนเนอร์รี่ เอ็มโปเรียม 1995
5 โครงการงานประยุกต์ใช้งานวิจัย/นวัตกรรม ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.สแกนเนอร์ส สามมิติ (ประเทศไทย)
6 โครงการพัฒนาเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชมในการผลิตผลิตภัณฑ์มะพร้าวและข้าวเพื่อเข้าสู่ระบบฮาลาล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยไดนามิค มาสเตอร์
7 โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ Open Source -ERP สำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด

โครงการ ประจำปี 2551

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการพัฒนาสร้างเตาเผาขยะพลาสมา (PLASMA FURNACE) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง
2 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก 1,000 กิโลกรัมต่อวัน ด้วยกระบวนการไพโรโลซิส กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ครีเอท อินโนเวชั่น
3 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องย่อยขยะและวัสดุเหลือใช้ขนาด 100 ตัน ต่อวัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.รอยัลมอเตอร์เวอร์ค
4 โครงการซ่อมเครื่องจักร (Retrofit) : การเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมไทยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2551 การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ (Productivity) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยเอเย่นซี, บจก.แมชีนเนอร์รี่ เอ็มโปเรียม 1995, บจก.เควี อิเล็กทรอนิกส์ ,บจก.ไทยเซ็นทรัล เมคคานิกส์

โครงการ ประจำปี 2550

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้สนับสนุน ที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 200 ตัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยเอเย่นซี เอ็นยิเนียริ่ง
2 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบระบบดูดความชื้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ซัพพอร์ท แพค
3 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรกลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟื้นฟูและซ่อมแซมเครื่องจักรกล CNC เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยไดนามิค มาสเตอร์
4 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องตัดวัสดุด้วยน้ำแรงดันสูง(Water Jet) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยแมชชีน โปรดักส์
5 โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อสนับสนุนการสร้างเครื่อง CNC 5 แกน ชนิดพิเศษ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.สแกนเนอร์ส สามมิติ (ประเทศไทย)
6 โครงการซ่อมเครื่องจักร(Retrofit) สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.ไทยไดนามิค มาสเตอร์
7 โครงการศึกษาการตลาดและการผลิตเครื่องทำแห้งเยือกแข็งสูญญากาศเพื่อนำร่องสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สมาคมเครื่องจักรกลไทย บจก.เอ็น.อาร์.อินดัสตรีส์