ผู้ช่วย รมว.อว. มอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมฯ 65

         ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2565

19 ตุลาคม 2565 – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย จัดพิธีมอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2565 (Technology for Equipment and Machinery Awards 2022) จำนวน 12 ผลงาน โดยมี ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธาน ณ ห้อง Krungthep 3-4 ชั้น 9 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” มีความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคนเป็นหลัก ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม จึงทำให้ประเทศไทยต้องส่งเสริม และขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมอย่างจริงจัง เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ โดยเฉพาะด้านเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทำให้ประเทศเกิดการพัฒนา นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกเป็นสินค้าเทคโนโลยี นำเงินตราเข้าประเทศได้อีกด้วย และผลงานที่ได้รับรางวัลก็ถือว่าเป็นผลงานที่มีศักยภาพที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นและใช้ได้จริง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถ ในการแข่งขันกับนานาประเทศ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่ง

กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้มีการจัดโครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เดิมใช้ชื่อว่า รางวัลเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณ ให้กับบริษัทคนไทยที่มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่มีความโดดเด่น สามารถผลิตและใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์ เป็นการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมพัฒนาเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความทันสมัยและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างชุมชนของผู้ผลิตเครื่องจักรกลในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลของไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยเป็นความร่วมมือกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย

รางวัลการประกวดเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2565 แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 4 สาขา ได้แก่

  • สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป

รางวัลชนะเลิศ

รถเก็บเกี่ยวข้าวโพดและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ซังและใบข้าวโพด)          บจก.เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม

รางวัลรองชนะรองอันดับ 1        

เครื่องจักรทำปุ๋ยหมัก      บจก.แอสโซซิเอชั่น ออฟ ทรี

รางวัลรองชนะรองอันดับ 2   

หนูนา หุ่นยนต์ทำนา       บจก.ที.ซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น

 

  • สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

รางวัลชนะเลิศ   

ยูนิบอต    บจก.ยูนิคัล เวิร์คส์

รางวัลรองชนะรองอันดับ 1   

หุ่นยนต์ขนส่งอัตโนมัติ (AGV & AMR)       บจก.ทริปเปิ้ล เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย

รางวัลรองชนะรองอันดับ 2    

เครื่องห่อขนมจีบกึ่งอัตโนมัติ         บจก.เอ็นซี เบเกอรี่ อีควิปเมนท์

 

  • สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

รางวัลชนะเลิศ  

เครื่องย่อยเศษอาหารเป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพขนาดครัวเรือน รองรับเศษอาหาร 5 Kg/วัน บจก.ที. ซี. เอ็ม  เอ็นไวรอนเมนท์

รางวัลรองชนะรองอันดับ 1       

ควบคุมอัตโนมัติในฟาร์ม และโรงงาน        บจก.จีอี เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น

รางวัลรองชนะรองอันดับ 2    

เครื่องผลิตน้ำจากอากาศ  บจก.การันตี เอ็นจิเนียริ่ง

 

  • สาขาโปรแกรมสำเร็จรูป ภาคการผลิตและบริการ

รางวัลชนะเลิศ   

แพลตฟอร์มการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม SMEs          บจก.เซ็นเซอร์นิกส์

รางวัลชนะรองอันดับ 1  

แอพ ออลทิกเก็ท           บจก.แอพพลิเคชั่น ออน เน็ต

รางวัลรองชนะรองอันดับ 2     

ตู้ออม   บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

 

 

 

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *