Hi

I am thmachinery_2020

บริษัท นางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานะ  
เลขที่สมาชิก ส.0322
ชื่อบริษัท (ไทย) บริษัท นางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อบริษัท (อังกฤษ) Nagasaki Kiki (Thailand) Co., Ltd.
ที่อยู่ 2 อาคาร เอ็น.เค.เอส ซอยเจริญพัฒนา 1 รามอินทรา 117 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 0-2540-4116
แฟกซ์ 0-2540-4177
อีเมล์ info-nagasaki@psscombine.com, waraporn.c@psscombine.com
website www.psscombine.com
ผลิตภัณฑ์หลัก เครื่องชั่ง บรรจุอัตโนมัติ และระบบสายพาน ลำเลียง
LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *