ช่องทางการติดต่อเรา

สมาคมเครื่องจักรกลไทย

86/6 กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 3 ห้อง 307
ซอยตรีมิตร  ถนนพระราม 4 (กล้วยน้ำไท) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์  :  (+66) 2 712 2096, (+66) 2 712 2079
แฟกซ์      :  (+66) 2 712 2979
อีเมล์ :    officethaimachine@gmail.com
               thaimachinery2@gmail.com
               thaimachinery2@hotmail.com
               thaimachinery@yahoo.com