SETA 2022

เรียนเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่ประสานงาน

ตามที่หน่วยงานของท่านได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน SETA 2022, Solar+Storage Asia 2022 และ Enlit Asia 2022 เป็นการจัดงานพลังงานร่วมกันทั้ง 3งาน จะจัดในวันที่ 20-22 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ฯ ไบเทค บางนา

ผู้จัดงานใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และโปรโมทการจัดงานไปยังหน่วยงานภายในองค์กรของท่าน สมาชิก เครือข่ายภาคีต่างๆ ผ่านช่องทางเวบไซต์ โซเชียลมีเดีย จดหมายเวียนต่างๆ ทั้งนี้เพื่อขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมออกบูธนิทรรศการ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ งานสัมมนา และกิจกรรมต่างๆมากมายภายในงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
โดยได้แนบรายละเอียดข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์และจดหมายเชิญเข้าร่วมงาน ตามลิงก์นี้

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *