Hi

I am thmachinery_2020

Taweechoke Panich Co., Ltd.

สถานะ
เลขที่สมาชิก ส.0343
ชื่อบริษัท (ไทย) บริษัท ทวีโชค พานิช จำกัด
ชื่อบริษัท (อังกฤษ) TAWEECHOKE PANICH CO., LTD.
ที่อยู่ 55/5,55/55, ซอย วัดหนามแดง 87 ตำบล บางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2738-7770
แฟกซ์ 0-2275-5252
อีเมล์ sale@twc.co.th
website www.twc.co.th
ผลิตภัณฑ์หลัก ผู้จัดจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น ชนิดม้วน เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *