ผลงานเทคโนโลยียอดเยี่ยม

THAI TECHNOMART 2022

THAI TECHNOMART 2021

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ชัชนันท์ ถนอมวรสิน ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเครื่องจักรกลไทยในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาคมเครื่องจักรกลไทย ประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567

Top Selling Multipurpose WP Theme

สมาคมเครื่องจักรกลไทย

ข่าวสารและกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

Copyright © 2023  Thai-Machinery. All Right Reserved.