Home » ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ชัชนันท์ ถนอมวรสิน

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ชัชนันท์ ถนอมวรสิน

by thmachinery
0 comment

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ชัชนันท์ ถนอมวรสิน ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเครื่องจักรกลไทยในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาคมเครื่องจักรกลไทย ประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567

You may also like

สมาคมเครื่องจักรกลไทย

ข่าวสารและกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

Copyright © 2023  Thai-Machinery. All Right Reserved.