Home » พิธีลงนาม MOU ระหว่างสมาคมฯและศูนย์อุตสาหกรรมแห่งเกาหลี

พิธีลงนาม MOU ระหว่างสมาคมฯและศูนย์อุตสาหกรรมแห่งเกาหลี

by thmachinery
0 comment

พิธีลงนาม MOU ระหว่างสมาคมฯและศูนย์อุตสาหกรรมแห่งเกาหลี (The Korea Industrial Complex Corporation : KICOX) จากประเทศเกาหลีใต้ ในวันพฤหัสบดี 22 มิถุนายน 66 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม MR 217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)

You may also like

สมาคมเครื่องจักรกลไทย

ข่าวสารและกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

Copyright © 2023  Thai-Machinery. All Right Reserved.