Home » ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมเครื่องจักรกลไทย

   ทางสมาคเครื่องจักรกลไทย ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับทางสิงคโปร์ เพื่อให้ทางสมาชิกของสมาคมฯ …

 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการสนับสนุนอุตสาหกรรมกัญชงไทย ในวันอังคารที่ 5 กันยายน …

พิธีลงนาม MOU ระหว่างสมาคมฯและศูนย์อุตสาหกรรมแห่งเกาหลี (The …

สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย …

ขอขอบคุณสปอนเชอร์ ทั้ง 14 บริษัท …

อว. จับมือสมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมพัฒนาเครื่องจักรระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ วันที่ …

ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ …

ที่ปรึกษา รมว.อว.มอบรางวัลการประกวดเทคโนโลยียอดเยี่ยมฯ 63 (Machinery …

  • 1
  • 2

สมาคมเครื่องจักรกลไทย

ข่าวสารและกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

Copyright © 2023  Thai-Machinery. All Right Reserved.