Home » ผลงานโครงการของสมาคม

ผลงานโครงการของสมาคม

ผลงานโครงการ ประจำปี 2562

ลำดับที่ 1 <> โครงการพัฒนาสร้าง “เกวียน” หุ่นยนต์ทำไร่
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ที.ซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 2 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องระเหยสุญญากาศแบบมีใบกวน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 3 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยชนิดแก้ว
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 4 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องพาสเจอไรซ์แบบแพลท
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 5 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องผสมความหนืดสูงขนาด 200 ลิตร ระบบสุญญากาศพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติแบบ IIOT
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท มิสซิเบิล เทคโนโลยี จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 6 <> โครงการพัฒนาสร้างระบบระเหยที่อุณหภูมิต่ำด้วยระบบปั๊ม ความร้อนสุญญากาศ พร้อมระบบดึงกลับของเหลวสำหรับระเหย
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท การันตี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 7 <> โครงการพัฒนาสร้างตู้อบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำหรับใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท การันตี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 8 <> โครงการพัฒนาสร้างระบบตรวจสอบความผิดปกติของแผงโซลาร์เซลล์ด้วยภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท เจริญลาภออโตพาร์ท จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 9 <> โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 10 <> โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในรูปแบบสื่อออนไลน์
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   

ผลงานโครงการ ประจำปี 2562

ลำดับที่ 1 <> โครงการพัฒนาสร้างต้นแบบเครื่องแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพภายใน 24 ชั่วโมง รับขยะเข้า 100 กก./วัน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 2 <> โครงการพัฒนาสร้างหนูนา หุ่นยนต์ทำนา
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ที.ซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 3 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องชั่งและบรรจุอัตโนมัติความเร็วสูง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท นางาซากิ คิคิ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 4 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องต้นแบบ 3D Bin picking
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท อินดัสเตรียล ออโตเมชั่น แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 5 <> โครงการพัฒนาสร้างระบบเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าเผาขยะและชีวมวลและลดมลพิษทางอากาศด้วยการผสมก๊าซ Oxy Hydrogen ที่ผลิตจากน้ำ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท อินเตอร์โกร จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 6 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปอกและหั่นมะม่วงเบา
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท แอ็ดว๊านซ์ แอนด์ ไวส์ โซลูชั่น จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 7 <> โครงการพัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 8 <> โครงการพัฒนาสร้างระบบสร้างน้ำโอโซนเข้มข้นเพื่อกำจัดเชื้อโรค ในอุตสาหกรรมการผลิตผักและผลไม้ออร์กานิค
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท อินเตอร์โกร จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 9 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งมัลติฟังก์ชั่น
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 10 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องระเหยข้นแบบบังคับให้หมุนเวียน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 11 <> โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 12 <> โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ในรูปแบบสื่อออนไลน์
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   

ผลงานโครงการ ประจำปี 2562

ลำดับที่ 1 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอยแบบผงเกาะกลุ่ม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 2 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องสกัดด่วนอาหารและสมุนไพร
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   
ลำดับที่ 3 <> โครงการพัฒนาสร้างรถตู้ไฟฟ้าสำหรับการบริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถวีลแชร์
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 4 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องผลิตน้ำดื่มใสสะอาดและอากาศบริสุทธิ์จากบรรยากาศ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   
ลำดับที่ 5 <> โครงการพัฒนาสร้างแพลตฟอร์มการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม SMEs
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   
ลำดับที่ 6 <> โครงการพัฒนาสร้างตู้อบฟิล์มหดอัจฉริยะ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท แอ็ดว๊านซ์ แอนด์ ไวส์ โซลูชั่น จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   
ลำดับที่ 7 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องผลิตน้ำจากอากาศ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท การันตี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

ลำดับที่ 8 <> โครงการพัฒนาสร้างระบบควบคุมบรรยากาศเพื่อรักษาคุณภาพข้าวและกำจัดมอดสำหรับไซโลเก็บข้าวควบคุมด้วยระบบ IoT
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท อินเตอร์โกร จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 9 <> โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์เอไอ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ที.ซี.เวลดิ้งออโตเมชั่น จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 10 <> โครงการพัฒนาสร้างอุปกรณ์ตู้ความดันลบเพื่องานทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 11 <> โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ส่งของและวัดอุณหภูมิผู้ป่วยพร้อมระบบสื่อสารทางไกล
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 12 <> โครงการพัฒนาสร้างชุดอุปกรณ์ความดันลบครอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดราคาเหมาะสม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 13 <> โครงการพัฒนาสร้างเตียงผู้ป่วยชนิดพลิกคว่ำและปรับระดับเพื่อผงกศีรษะได้
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 14 <> โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 15 <> โครงการจัดทำข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   

ผลงานโครงการ ประจำปี 2562

ลำดับที่ 1 <> โครงการพัฒนาสร้างชุดแขนกลหุ่นยนต์แบบปรับเปลี่ยนร่างได้
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท แอ็ดว๊านซ์ แอนด์ไวส์ โซลูชั่น จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

ลำดับที่ 2 <> โครงการพัฒนาสร้างชุดแขนกลหุ่นยนต์แบบเดลต้า
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท แอ็ดว๊านซ์ แอนด์ไวส์ โซลูชั่น จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 3 <> โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์แบบคาน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ที.ซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่ 4 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปรับสภาพวัสดุรองพื้นในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 5 <> โครงการพัฒนาสร้างคลังเก็บยาสำหรับโรงพยาบาล
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 6 <> โครงการพัฒนาสร้างรถขนส่งในโรงงานและคลังสินค้า
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 7 <> โครงการพัฒนาเครื่องทำความสะอาดห้องเครื่องรถยนต์ด้วยก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำและ "ไฮโดรคลีนนิ่ง"
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท อินเตอร์โกร จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 8 <> โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกล
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

ผลงานโครงการ ประจำปี 2561

ลำดับที่ 1 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องบำบัดอาการบวมน้ำเหลือง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท เจ.อาร์.แอล สยาม จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 2 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปอกมะพร้าวอัจฉริยะ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท เทอร์ม เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 3 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยชีวภาพขนาดครัวเรือน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ที.ซี.เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับที่ 4 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องสกัดสารสำคัญด้วยของเหลวสถานะวิฤติขั้นสูง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ไทยเสกสรรค์ จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 5 <> โครงการพัฒนาสร้างรถฆ่าเชื้อปลอดสสารเคมีสำหรับฟาร์มปศุสัตว์
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 6 <> โครงการพัฒนาสร้างรถบัสไฟฟ้าชนิดโครงสร้างแบบ Monocoque ขนาดความยาว 10.5 เมตร
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   
ลำดับที่ 7 <> โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ช่วยงานก่อสร้างแบบอัตโนมัติ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 8 <> โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   

ผลงานโครงการ ประจำปี 2560

ลำดับที่ 1 <> โครงการพัฒนาสร้างระบบเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุสำหรับบ้านพัก
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 2 <> โครงการพัฒนาสร้างตู้พลังงานแสงอาทิตย์อเนกประสงค์ (Solar Panal)
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท โซล่าเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 3 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็ก
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท อาร์ แอล ซี อินโนเวชั่น จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 4 <> โครงการพัฒนาสร้างกลไกกายภายบำบัดแบบเคลื่อนที่ได้
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   
ลำดับที่ 5 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องคัดแยกแก้วบรรจุภัณฑ์ความเร็วสูง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   
ลำดับที่ 6 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท การันตี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   
ลำดับที่ 7 <> โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   

ผลงานโครงการ ประจำปี 2559

ลำดับที่ 1 <> โครงการพัฒนาสร้างโครงรถบัสไฟฟ้าชนิดโมโนคอคเพื่อการผลิตภายในประเทศ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   
ลำดับที่ 2 <> โครงการพัฒนาสร้างระบบเผากำจัดควันเพื่อธุรกิจอาหาร
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   
ลำดับที่ 3 <> โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วนนาฬิกา
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 4 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรสำหรับการผลิต PCBA ในกลุ่มธุรกิจ SME
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   
ลำดับที่ 5 <> โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อการเคลื่อนย้ายและประกอบชิ้นงาน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท อาร์ แอล ซี อินโนเวชั่น จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   
ลำดับที่ 6 <> โครงการพัฒนาสร้างแท่นดัมพ์เคลื่อนที่ขนาดรถกระบะพร้อมสายพานลำเลียงผลปาล์ม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   
ลำดับที่ 7 <> โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2559
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   

ผลงานโครงการ ประจำปี 2558

ลำดับที่ 1 <> โครงการพัฒนาสร้างรถจ่ายอาหารสำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สุกร
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   
ลำดับที่ 2 <> โครงการพัฒนาสร้างอาคารที่จอดรถอัจฉริยะแบบจอดได้หลายคัน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท คอนสโก เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   
ลำดับที่ 3 <> โครงการพัฒนาสร้างระบบควบคุมการจ่ายน้ำดื่มสำหรับไก่เนื้อ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท อกรินโนเวท จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 4 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องบรรจุแคปซูลกาแฟสด
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท เจ.อาร์.แอล.สยาม จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 5 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรกลเพื่อกระบวนการผลิตยางเตรียมพื้นลู่-ลานกรีฑา
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ที.ซี.เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   
ลำดับที่ 6 <> โครงการพัฒนาสร้างโรงสีข้าวแบบครบวงจร ขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   
ลำดับที่ 7 <> โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2558
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   

ผลงานโครงการ ประจำปี 2557

ลำดับที่ 1 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปรับปรุงคุณภาพขยะพลาสติก
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.วิศวกรรมบริการบำรุงรักษา
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   
ลำดับที่ 2 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจ่ายวัคซีน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.อกรินโนเวท
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   
ลำดับที่ 3 <>โครงการพัฒนาสร้างระบบชี้วัดปศุสัตว์
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.อกรินโนเวท
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 4 <> โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ Pilz The spirit of safety
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก. เอ็นดี อิเลคทริค จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 5 <> โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2557
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   

ผลงานโครงการ ประจำปี 2556

ลำดับที่ 1 <> โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation:NEC)
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

   

   
ลำดับที่ 2 <> ฝึกอบรมหลักสูตร" การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับ AEC ครั้งที่ 1
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.สยามคอนเน็ค
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

   

   
ลำดับที่ 3 <> ฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับ AEC” ครั้งที่ 2
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.สยามคอนเน็ค
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
   
ลำดับที่ 4 <> การจัดการสร้างต้นแบบเครื่องล้างขยะพลาสติก
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.วิศวกรรมบริการบำรุงรักษา
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 5 <> ระบบเกษตรกรรมความแม่นยำสูง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.อกรินโนเวท
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 6 <> โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2556
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   

ผลงานโครงการ ประจำปี 2555

ลำดับที่ 1 <> กิจกรรมประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ และส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาค
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก. เจ อาร์ แอล สยาม
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

   

   
ลำดับที่ 2 <> โครงการเครื่องทำน้ำอุ่นอินดักชั่น
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก. เจ อาร์ แอล สยาม
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   
ลำดับที่ 3 <> โครงการกาแฟสดจรยุทธ์
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก. เจ อาร์ แอล สยาม
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 4 <> โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก. นาทวี เทคโนโลยี
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 6 <> โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2555
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   

ผลงานโครงการ ประจำปี 2554

ลำดับที่ 1 <> กลุ่มนวัตกรรมกระบวนการ โครงการนวัตกรรมมะพร้าวสดครบวงจร (ปาด เจาะ ผ่า สกัด ย่อย มะพร้าวสด)
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก. วิศวกรรมบริการบำรุงรักษา
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   
ลำดับที่ 2 <> กลุ่มนวัตกรรมกระบวนการโครงการผลิตไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก (2000 วัตต์)
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก. เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

   

   
ลำดับที่ 3 <> โครงการหม้อต้มไอน้ำรักษ์ธรรมชาติจากพลังงานเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก. ฟาร์มา แอนด์ เอ็นเนอร์ยี
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 4 <> โครงการเครื่องผสมน้ำยาสำหรับเครื่องฟอกเลือก (ไตเทียม)
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก. เจ อาร์ แอล สยาม
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 5 <> โครงการเครื่องล้างตัวกรองสำหรับการฟอกเลือด
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก. เจ อาร์ แอล สยาม
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   
ลำดับที่ 6 <> โครงการเครื่องล้างถังเคมีและถังเชื้อเพลิงด้วยระบบปิด
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก. อาโอบะ เทคนอส
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   

ผลงานโครงการ ประจำปี 2553

ลำดับที่ 1 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรในกระบวนการเก็บเกี่ยว และรถขนถ่ายทะลายปาล์ม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก. บจก.ไบโอ เอ็นเนอร์ยี เทค
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 2 <> โครงการวิจัยพัฒนาสร้าง INVERTER ใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300- 5000วัตต์
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.โซล่า พาวเวอร์ เทคโนโลยี
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/span>

   

   
ลำดับที่ 3 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องชงกาแฟสด
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.เจ.อาร์.แอล.สยาม
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 4 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องคั่วกาแฟสด
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.ไทพลาสิโล
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 5 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องชุดหัวเผาอัจฉริยะโดยใช้เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.ไทยแมชชีน โปรดักส์
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 6 <> โครงการผลิตเครื่องชงกาแฟต้นแบบ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.เจ.อาร์.แอล.สยาม
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   
ลำดับที่ 7 <> โครงการนวัตกรรมผลไม้ผงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.ไทยแมชชีน โปรดักส์
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   
ลำดับที่ 8 <> โครงการนวัตกรรมเครื่องปลิดฝักข้าวโพด
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.ไทยแมชชีน โปรดักส์
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   

ผลงานโครงการ ประจำปี 2552

ลำดับที่ 1 <> โครงการสร้างเครื่องต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบถอดประกอบได้ขนาด 25 กิโลวัตต์
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.ราชาอีเควิปเมนท์
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 2 <> โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างเครื่องหีบปาล์มน้ำมัน ขนาดกำลังผลิตสูง 15 ตัน ทะลายต่อชั่วโมง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/span>

   

   
ลำดับที่ 3 <> โครงการพัฒนาเครื่องแสกนฟันและผลิตฟันเทียม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.สแกนเนอร์ส สามมิติ (ประเทศไทย)
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 4 <> การเพิ่มแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2552 การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ (Productivity )"
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.แมชชีนเนอร์รี่ เอ็มโปเรียม 1995
 • ที่ปรึกษา : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 5 <> โครงการงานประยุกต์ใช้งานวิจัย/นวัตกรรม ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรร
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.สแกนเนอร์ส สามมิติ (ประเทศไทย)
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

   

   
ลำดับที่ 6 <> โครงการพัฒนาเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การผลิตผลิตภัณฑ์มะพร้าวและข้าว
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.ไทยไดนามิค มาสเตอร์
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

   

   
ลำดับที่ 7 <> โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ Open Source -ERP สำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

   

   

ผลงานโครงการ ประจำปี 2551

ลำดับที่ 1 <> โครงการพัฒนาสร้างเตาเผาขยะพลาสมา (PLASMA FURNACE)
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 2 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก 1,000 กิโลกรัมต่อวัน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.ครีเอท อินโนเวชั่น
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/span>

   

   
ลำดับที่ 3 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องย่อยขยะและวัสดุเหลือใช้ขนาด 100 ตัน ต่อวัน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.รอยัลมอเตอร์เวอร์ค
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 4 <> โครงการซ่อมเครื่องจักร (Retrofit) : อุตสาหกรรมไทยภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2551
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.ไทยเอเย่นซี, บจก.แมชีนเนอร์รี่ เอ็มโปเรียม 1995, บจก.เควี อิเล็กทรอนิกส์ ,บจก.ไทยเซ็นทรัล เมคคานิกส์
 • ที่ปรึกษา : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   

ผลงานโครงการ ประจำปี 2550

ลำดับที่ 1 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 200 ตัน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.ไทยเอเย่นซี เอ็นยิเนียริ่ง
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 2 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบระบบดูดความชื้น
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.ซัพพอร์ท แพค
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/span>

   

   
ลำดับที่ 3 <> โครงการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟื้นฟูและซ่อมแซมเครื่องจักรกล CNC
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.ไทยไดนามิค มาสเตอร์
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 4 <> โครงการพัฒนาสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องตัดวัสดุด้วยน้ำแรงดันสูง(Water Jet)
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.ไทยแมชชีน โปรดักส์
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ลำดับที่ 5 <> โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อสนับสนุนการสร้างเครื่อง CNC 5 แกน ชนิดพิเศษ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.สแกนเนอร์ส สามมิติ (ประเทศไทย)
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

   
ลำดับที่ 6 <> โครงการซ่อมเครื่องจักร(Retrofit) สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.ไทยไดนามิค มาสเตอร์
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

   

   
ลำดับที่ 7 <> โครงการศึกษาการตลาดและการผลิตเครื่องทำแห้งเยือกแข็งสูญญากาศเพื่อนำร่องสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ : บจก.เอ็น.อาร์.อินดัสตรีส์
 • ที่ปรึกษา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 • ผู้สนับสนุน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

   

   

สมาคมเครื่องจักรกลไทย

ข่าวสารและกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

Copyright © 2023  Thai-Machinery. All Right Reserved.