Home » เกี่ยวกับสมาคม

เกี่ยวกับสมาคม

ประวัติการก่อตั้งสมาคมเครื่องจักรกลไทย

สมาคมเครื่องจักรกลไทย (THAI MACHINERY ASSOCIATION) โดยใช้ชื่อย่อว่า TMA ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2544 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 9/2 อาคารวรสิน ชั้น 1 ซอยยาสูบ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ซึ่งในบรรดาบุคคลที่ร่วมก่อร่างสร้างตัวให้สมาคมเครื่องจักรกลไทยนั้น คือ คุณสมศักดิ์ ถนอมวรสิน นายกกิตติมศักดิ์สมาคมเครื่องจักรกลไทย ได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลผู้บุกเบิกและผลักดันให้เกิดสมาคมเครื่องจักรกลไทยแห่งนี้อย่างแท้จริง และต่อมาได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำการตั้งอยู่ที่ 86/6 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ชั้น 1 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ซึ่งปัจจุบันมีคุณปรีชา เต็มพร้อม ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเครื่องจักรกลไทยโดยมีการแบ่งประเภทสมาชิก ตามกลุ่มเครื่องจักร ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

สมาคมเครื่องจักรกลไทย

ข่าวสารและกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

Copyright © 2023  Thai-Machinery. All Right Reserved.