Home » ผู้ช่วย รมว.อว. มอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมฯ 65

ผู้ช่วย รมว.อว. มอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมฯ 65

by thmachinery
0 comment

ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2565

19 ตุลาคม 2565 – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย จัดพิธีมอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2565 (Technology for Equipment and Machinery Awards 2022) จำนวน 12 ผลงาน โดยมี ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธาน ณ ห้อง Krungthep 3-4 ชั้น 9 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” มีความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคนเป็นหลัก ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม จึงทำให้ประเทศไทยต้องส่งเสริม และขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมอย่างจริงจัง เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ โดยเฉพาะด้านเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทำให้ประเทศเกิดการพัฒนา นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกเป็นสินค้าเทคโนโลยี นำเงินตราเข้าประเทศได้อีกด้วย และผลงานที่ได้รับรางวัลก็ถือว่าเป็นผลงานที่มีศักยภาพที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นและใช้ได้จริง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถ ในการแข่งขันกับนานาประเทศ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้มีการจัดโครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เดิมใช้ชื่อว่า รางวัลเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณ ให้กับบริษัทคนไทยที่มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่มีความโดดเด่น สามารถผลิตและใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์ เป็นการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมพัฒนาเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความทันสมัยและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างชุมชนของผู้ผลิตเครื่องจักรกลในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลของไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยเป็นความร่วมมือกับสมาคมเครื่องจักรกลไทย รางวัลการประกวดเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2565 แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 4 สาขา ได้แก่
  • สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป

รางวัลชนะเลิศ รถเก็บเกี่ยวข้าวโพดและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ซังและใบข้าวโพด) บจก.เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม รางวัลรองชนะรองอันดับ 1 เครื่องจักรทำปุ๋ยหมัก บจก.แอสโซซิเอชั่น ออฟ ทรี รางวัลรองชนะรองอันดับ 2 หนูนา หุ่นยนต์ทำนา บจก.ที.ซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น  
  • สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

รางวัลชนะเลิศ รถยูนิบอต บจก.ยูนิคัล เวิร์คส์ รางวัลรองชนะรองอันดับ 1 หุ่นยนต์ขนส่งอัตโนมัติ (AGV & AMR) บจก.ทริปเปิ้ล เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย รางวัลรองชนะรองอันดับ 2 เครื่องห่อขนมจีบกึ่งอัตโนมัติ บจก.เอ็นซี เบเกอรี่ อีควิปเมนท์  
  • สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

รางวัลชนะเลิศ เครื่องย่อยเศษอาหารเป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพขนาดครัวเรือน รองรับเศษอาหาร 5 Kg/วัน บจก.ที. ซี. เอ็ม เอ็นไวรอนเมนท์ รางวัลรองชนะรองอันดับ 1 ควบคุมอัตโนมัติในฟาร์ม และโรงงาน (AGV & AMR) บจก.จีอี เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น รางวัลรองชนะรองอันดับ 2 เครื่องผลิตน้ำจากอากาศ บบจก.การันตี เอ็นจิเนียริ่ง  
  • สาขาโปรแกรมสำเร็จรูป ภาคการผลิตและบริการ

รางวัลชนะเลิศ แพลตฟอร์มการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม SMEs บจก.เซ็นเซอร์นิกส์ รางวัลรองชนะรองอันดับ 1 แอพ ออลทิกเก็ท บจก.แอพพลิเคชั่น ออน เน็ต รางวัลรองชนะรองอันดับ 2 ตู้ออม บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

You may also like

สมาคมเครื่องจักรกลไทย

ข่าวสารและกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

Copyright © 2023  Thai-Machinery. All Right Reserved.