Home » ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมเครื่องจักรกลไทย

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 …

เปิดแล้ว! ร่วมลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าชมงาน BCT Expo …

เปิดแล้ว! ร่วมลงทะเบียนล่วงหน้าชมงาน Building Construction …

   ทางสมาคเครื่องจักรกลไทย ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับทางสิงคโปร์ เพื่อให้ทางสมาชิกของสมาคมฯ …

 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการสนับสนุนอุตสาหกรรมกัญชงไทย ในวันอังคารที่ 5 กันยายน …

พิธีลงนาม MOU ระหว่างสมาคมฯและศูนย์อุตสาหกรรมแห่งเกาหลี (The …

สป.อว. จับมือ สวทช. และสมาคมเครื่องจักรกลไทย …

ขอขอบคุณสปอนเชอร์ ทั้ง 14 บริษัท …

  • 1
  • 2

สมาคมเครื่องจักรกลไทย

ข่าวสารกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

Copyright © 2023  Thai-Machinery. All Right Reserved.